Header Image

Leanne Barbo ja Katariin Raska

Võib öelda, et meid viis enda teadmata (ja postuumselt) kokku kunagine Läänemaa pillimees Jaan Rand, kes mängis suurepäraselt mitmeid pille, nende hulgas meie lemmikpille kannelt ja parmupilli. Tema lugudest hakkaski hargnema meie ühine repertuaar, kus on nii torupilli- kandle- kui ka parmupillilugusid Jaan Rannalt ja teistelt vanadelt muusikutelt, enamasti ikka polkad ja labajalad nii nagu see sel vanal ajal moes oli mängida. Avastasime, et oleme selles muusikas ühel lainel ja koosmäng rõõmustab meie hingi ning loodetavasti ka teie jalgu ja meeli.