fbpx
Header Image

Pakri orkester

Orkester koondab endas pakri muusikute Endel Enggröni, Hjalmar Enggröni, Herbert Stahli ning tantsuõpetajate Nils Sjölundi ja Gun Pella õpilasi. Pakri muusika ja tants on imepärasel kombel ainuke kaasajani säilinud eestirootsi leikide (pakripäraselt läikide) ning eestipäraselt labajalatraditsioon. Stockholmis lähiajani tegutsenud Rågöbornas Danslag ehk Pakril sündinute tantsurühm koos muusikutega on viimasel aastakümnel Eestis käies andnud võimaluse noortel eesti muusikutel õppida nii muusikat kui tantse erinevates õpitubades, Pakri tantsulaagris ja Eestirootsi tantsupeo protsessis. Endel ja Hjalmar on koos Nils Sjölundi ja Gun Pellaga kaks korda käinud ka Sabatantsul.

Jaan Sarv – karmoška
Kadri Lepasson – lõõtspill
Natali Ponetajev – karmoška
Mia Ruus – karmoška
Maarja Sarv – viiul
Aneta Ponetajev – viiul
Leanne Barbo – torupill, vilepill
Monika Väliste – flööt, vilepill

foto: Artega Media