Juhan Uppin

Vabariigi pillimees Juhan Uppin

Kuigi paljude esinemiste ja muude ettevõtmistega hõivatud Vabariigi pillimees ja mitmekordne lõõtsakuningas, leiab Juhan ikka ja alati aega, et rõõmustada sabatantsulisi oma meisterliku ja hingestatud pillimänguga. Tema mäng on varjundirikas ja tõeliselt nauditav ka…

Harri Lindmets ja Henrik Hinrikus

Harri Lindmets ja Henrik Hinrikus on spetsiaalselt Viljandi Pärimusmuusika Festivali teema “Juured ja ladvad” ajel kokku tulnud duo. Nad kasutavad oma duo nimetuseks ka numbrikombinatsiooni “2882” (loe: kats katessa katessa kats). Miks selline kombinatsioon?…

Duo Tuus

Kord otsustasid kaks pärimusmuusikutest sõpra võtta pillid kastidest välja ja teha midagi tuusa! Lõuna-Eesti ja muu maailma võngete segu paneb jala tatsuma ja kõrva kuulama, sest inspiratsiooni on kogutud lähedalt ja kaugelt, kooliteelt, reisidelt…

Alamakstud Härrad

Üks Eesti mees armastas oma naist niivõrd, et oleks seda temale peaaegu öelnud. Lauldes ning tantsides on mees aga avatud raamat ning säändsete aktiviteetide käigus päevapaistele jõudev on kõik sulatõsi! Informatiivset ning õpetlikku fantaasiat…

Leesikate pillirühm

Tantsuansambli Leesikad pillirühma kuuluvad koolinoored, kes armastavad mängida pärimusmuusikat nii kuulamiseks kui tantsuks. Paljud pillirühma liikmed tantsivad samaaegselt Leesikate tantsurühmades ja esinemistel saadab tantsijaid sageli just elav muusika. Leesikate pillirühma juhendaja on Katariina Tiisler.

Leigarite pillirühm

Kui Rahvakunstiselts Leigarid oma 2018. aasta hooaja lõpupidu korraldas, tekkis mõte kutsuda kokku kõik seltsi liikmed, kes vähegi elus mõnd pilli käes hoidnud on ja üllatuseks oma rahvale veidi tantsuks mängida. Kuigi Pop-Up-Bigbändi plaan…

Katariina Tiisler ja Mihkel Sildoja

Katariina Tiisler ja Mihkel Sildoja on noored pärimusmuusikud, kes mängivad erinevaid lõõtsalisi (karmoška, nuppakordion, eesti lõõts). Eriti karmoškasid mängides tahavad nad näidata, kuidas selles väikses pillis on peidus suur ja võimas vägi ning ta sobib suurepäraselt…

Dandari

Rahvatantsuansambel Dandari loodi Läti Ülikooli juurde aastal 1980 ning see koondab siiani tudengeid ja vilistlasi üle Läti. Seepärast on meie repertuaar väga mitmekesine ja ka rahvariided esindavad iga liikme kodukohta. Laulame, mängime ringmänge, tantsime…

Katariin Raska / Leanne Barbo / Natali Ponetajev

Triot ühendab enne teist maailmasõda Läänemaal Kirblas tegutsenud pillimees Jaan Rand, kes ühesuguse mõnuga mängis nii lõõtsa, kannelt kui parmupilli. Armastus Jaani muusika vastu on kokku toonud ka nende kolme pilli tänapäevased mängijad, kes…

Aivar Arak

Aivar Arak

Aivar Arak on üks parimatest külakandlemängijatest nii Põhja-Eestis kui ka tervel maal. Tema lapsepõlvekodus oli tihti kuulda pillimängu. Armastuse kandlemängu vastu on ta saanud oma isalt Helmut-Endel Arakult ja edasi andnud oma pojale Martin…